Nghị định số: 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2021 của Chính phủ, quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Chi tiết nội dung văn bản, mời Quý vị xem hoặc dowload TẠI ĐÂY:

[pdf-embedder url=”https://dccons.net/wp-content/uploads/2022/11/ND-37-2015-CP_Quy-dinh-chi-tiet-ve-hop-dong-xay-dung.pdf”]

Hà Hưng

Avatar photo
Hà Hưng