Nghị định số: 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Chi tiết nội dung văn bản pháp quy, mời Quý vị xem hoặc dowload TẠI ĐÂY:

[pdf-embedder url=”https://dccons.net/wp-content/uploads/2022/11/ND-50-2021-CP_Sua-doi-bo-sung-ND-37.pdf”]

Hà Hưng

Avatar photo
Hà Hưng