Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ, quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Chi tiết nội dung văn bản pháp quy, mời Quý vị xem hoặc dowload TẠI ĐÂY:

[pdf-embedder url=”https://dccons.net/wp-content/uploads/2022/11/ND-06-2021-CP_Quan-ly-chat-luong-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung.pdf”]

Hà Hưng

Avatar photo
Hà Hưng