Thông tư số: 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ, Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chi tiết nội dung tiêu chuẩn, mời Quý vị xem hoặc dowload TẠI ĐÂY:

[pdf-embedder url=”https://dccons.net/wp-content/uploads/2022/11/ND-10-2021-CP_Quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung.pdf”]

Hà Hưng

Avatar photo
Hà Hưng