Thông tư số: 10/2021/TT-BXD của Bộ Xây Dựng, Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ.

Chi tiết nội dung tiêu chuẩn, mời Quý vị xem hoặc dowload TẠI ĐÂY:

[pdf-embedder url=”https://dccons.net/wp-content/uploads/2022/11/TT-10-2021-BXD_HD-ve-atld-chat-luong-ctr-xd.pdf” title=”TT-10-2021-BXD_HD-ve atld-chat-luong-ctr-xd”]

Hà Hưng

Avatar photo
Hà Hưng