Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 là dự án nhiệt điện ngưng tụ thông thường, sử dụng công nghệ nung hiện đại, đảm bảo yêu cầu cao về tính sẵn sàng, ổn định, hiệu quả cao, an toàn và đặc biệt là yêu cầu về bảo vệ môi trường. Sau khi đưa vào vận hành Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho khu vực miền Nam, giảm sự phụ thuộc thủy điện của lưới điện vào thủy điện, nhất là trong các mùa khô và các năm khô hạn, hạ lượng điện truyền tải từ miền Bắc vào miền Nam cũng như nguồn điện. tổn thất và tăng độ an toàn, ổn định và kinh tế của lưới điện

Nhà thầu chính: SUMITOMO-CC1-JUDONG

Chủ đầu tư: EVN GROUP

Vị trí: Duyên Hải, Trà Vinh

Phạm vi công việc: Cung cấp và thi công chống thấm.

 

Hà Hưng