Nhà thầu chính: VNCN E&C

Chủ đầu tư: Tập Đoàn TH

Vị trí: Mộc Châu, Sơn La

Phạm vi công việc: Cung cấp và thi công sơn sàn epoxy.

Hà Hưng