Nhà thầu chính: Việt Nam Kiến Hưng

Chủ đầu tư: POLYTEX FAX EASTERN VN

Vị trí: Bàu Bàng, Bình Dương

Phạm vi công việc: Cung cấp và thi công

chống thấm, sơn sàn epoxy.

Hà Hưng