Chi tiết nội dung tiêu chuẩn, mời Quý vị xem hoặc dowload TẠI ĐÂY:

[pdf-embedder url=”https://dccons.net/wp-content/uploads/2022/11/TCVN-9066-2012_Tam-trai-chong-tham-tren-co-so-bitum-bien-tinh_Yeu-cau-ky-thuat.pdf”]

Hà Hưng