Chi tiết nội dung văn bản pháp quy, mời Quý vị xem hoặc dowload TẠI ĐÂY:

[pdf-embedder url=”https://dccons.net/wp-content/uploads/2022/11/ND-09-2021-CP_Quan-ly-vat-lieu-xay-dung.pdf”]