Chi tiết nội dung tiêu chuẩn, mời Quý vị xem hoặc dowload TẠI ĐÂY:

[pdf-embedder url=”https://dccons.net/wp-content/uploads/2022/11/ND-10-2021-CP_Quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung.pdf”]