Chi tiết nội dung tiêu chuẩn, mời Quý vị xem hoặc dowload TẠI ĐÂY:

[pdf-embedder url=”https://dccons.net/wp-content/uploads/2022/11/TT-10-2021-BXD_HD-ve-atld-chat-luong-ctr-xd.pdf” title=”TT-10-2021-BXD_HD-ve atld-chat-luong-ctr-xd”]