Nhà thầu chính: Công ty CP XD Bông Sen Vàng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xindadong Textiles Việt Nam

Vị trí: Dung Quất, Quảng Ngãi

Phạm vi công việc: Cung cấp và thi công chống thấm, mài phủ bóng nền nhà xưởng.

Hà Hưng